NCR

NCR

NCR Corporation je inovativna tehnološka kompanija osnovana u SAD pre 132 godine i zapošljava preko 30,000 ljudi. Naša delatnost su proizvodi i rešenja iz oblasti finansijskih usluga, ugostiteljstva, maloprodaje, telekomunikacija i tehnologija, putovanja itd.

Primera radi, od preko 3 miliona bankomata na svetu 830,000 su NCR bankomati a 8 od 10 najviše rangiranih bankarskih mobilnih aplikacija je takođe proizveo NCR.

U Srbiji, NCR Corporation posluje od 2011. godine, danas zapošljava više od 2,000 ljudi uz planirana nova zapošljavanja.

Website: www.ncr.com