Organizator

Organizator – Centar za razvoj karijere

ccd-transtarentna-pozadinaCentar za razvoj karijere (Center for Career Development, CCD) je neprofitna organizacija, koja se bavi organizacijom različitih vrsta događaja − seminara, radionica, konferencija, predavanja i događaja poput TEDx-a, i na taj način uživa zasluženi kredibilitet u zemljama u kojima je prisutna. Organizacija događaja kao što je veliki sajam zapošljavanja LINK2job, finalizacija je iskustva sticanog tokom višegodišnjeg rada na polju edukacije i profesionalnog usavršavanja.

Seminari CCD-a organizuju se 2 puta mesečno, na aktuelne teme iz oblasti IT-ja i biznisa, a mogu se pratiti ličnim prisustvom ili preko live streama i besplatni su za sve.

Vizija Centra za razvojh karijere je stvaranje zajednice koja doprinosi opštem razvoju društva i privrede, kroz prepoznavanje potreba svojih korisnika i partnera. Cilj Centra je promocija celoživotnog učenja, podsticanje napredovanja u karijeri i otvaranje mogućnosti profesionalnog usavršavanja svakog korisnika.

Od svog osnivanja Centar pomaže polaznicima i studentima da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri, obezbeđujući im resurse, posebne programe i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse, zapošljavanja i drugih angažovanja.

Korisnici usluga Centra za razvoj karijere, između ostalog, u prilici su i da:

  • Razvijaju lične veštine neophodne za uspešno obavljanje posla, ali i za sticanje konkurentskih prednosti, atraktivnih za buduće poslodavace ili poslovne partnere kroz LINK Mentorship Support Program,
  • Stiču radno iskustvo odmah po završetku školovanja kroz LINK Apprentice Program koji pruža mogućnost polaznicima da obavljaju praksu u velikoj internacionalnoj kompaniji,
  • Započnu sopstveni biznis sa resursima koji su im na raspolaganju kroz apliciranje za program LINK Business Incubatora,
  • Da učestvuju na velikom broju seminara, redovno budu informisani o svim ponudama za posao, koriste savete stručnjaka, besplatno koriste LINKeduTV i još mnogo toga.

U cilju pružanja vrhunske usluge svojim korisnicima, Centar za razvoj karijere promoviše partnerstvo sa privredom sklapanjem partnerskih odnosa, obezbeđivanjem stručne prakse i pripravničkog staža, na obostranu korist studenata i poslodavaca.

Webwww.razvoj-karijere.com E-mail: office@razvoj-karijere.com Telefon: +381 11 4011 240 Adresa: Cara Dušana 34, Zemun, Srbija Radno vreme: 09:00-17:00 h

Pogledajte spisak partnerskih kompanija »