BG Reklam

BGreklam

BG Reklam je kompanija osnovana davne 2001. godine i tada je brojala svega nekoliko zaposlenih. Nakon par godina dobre poslovne prakse i ogromnog truda njenog vlasnika, kompanija se širi i postaje stabilan proizvođač brendiranih stalaka, svetlećih reklama i panoa, POS nameštaja (POS – Point of Sale).

Danas je BG Reklam internacionalno priznat proizvođac premium POS materijala koji se nalaze u mnogim svetskim prodavnicama. Sa sopstvenom fabrikom koja se prostire na preko 3000 kvadratnih metara, 160+ zaposlenih i preko 20 tržišta na kojima je prisutna, kompanija teži daljem razvoju tražeći nove izazove. Nakon osvajanja tržišta regiona, BG Reklam seli svoje poslovanje širom Evrope i u skladu sa tim otvara kancelarije u Beču i Londonu. Nudi svojim klijentima kompletan paket usluga, od dizajna, inženjeringa, preko proizvodnje do transporta i instalacije rešenja po narudžbini.

Kao poslodavac, želimo da izgradimo sjajno mesto za rad. Poštujemo individualnost, različitost, a posebno cenimo strast za uspehom! Smatramo da je svaki naš zaposleni deo svakog krajnjeg proizvoda koji izađe iz naše fabrike, i samo pružanjem poverenja jedni drugima možemo da zadržimo najviši kvalitet proizvoda koji nas čini prepoznatljivim.

Želimo da pružimo pozitivnu radnu atmosferu, priliku za učenje i usavršavanje, priliku da budete deo kolektiva koji konstantno napreduje i raste, kao i mogućnost rada u različitim sektorima kompanije. Doživite BG Reklam i posetite nas na našem štandu kako biste saznali više o otvorenim pozicijama.

Vidimo se!

Website: www.bgreklam.com