Poslodavac kroz proces selekcije nastoji da otkrije da li je kandidat odgovarajući za poziciju za koju konkuriše. Postoje neka pitanja za koja možemo reći da su opšta, odnosno pitanja i zahtevi koje svaki intervjuer postavlja. Neki od njih su:

1. Recite nam nešto o sebi.
Ovde treba da predstavite sebe u kratkim crtama, maksimum dva minuta. Ne pričajte previše o svom prethodnom iskustvu, sačuvajte detaljnije informacije za dalji tok razgovora.

2. Zašto želite da radite u našoj kompaniji?
Kada vas pozovu na razgovor za posao, poželjno je da se informišete o kompaniji u koju idete. Zašto vam je kompanija zanimljiva, šta vam je privuklo pažnju? Bilo bi poželjno da kažete nekoliko lepih stvari. Svaki čovek je ponosan na kompaniju u kojoj radi, tako da isto možete očekivati i od osobe koja vas intervjuiše.

3. Zašto bi trebalo da vas zaposlimo?
Kod odgovora na ovo pitanje od vas se očekuje da sumirate svoje radno iskustvo. Istaknite ono što mislite da je najbolje i najvažnije.

4. Koji su vaši ciljevi?
Gde sebe vidite u budućnosti? Ponekad je bolje da se usredsredite na neke kratkotočne ciljeve, naročito ako nemate jasnu sliku o tome gde biste voleli da budete za 10 godina. Onda bolje da se ne upetljavate, već navedite svoje kratkoročne ciljeve.

5. Zašto ste napustili prethodni posao?
Trudite se da razloge koje navodite predstavite pozitivno. Ako ste trenutno zaposleni, fokusirajte se na to šta želite od novog posla.

6. Šta je to što biste vi mogli da nam pružite, a drugi kandidati ne mogu?
Ovo pitanje je vaša šansa da se zaista izdvojite. Budite sigurni i ubedljivi kako bi vas poslodavac zapamtio. Razmišljajte van okvira.

7. Koje su vaše slabosti?
Ovo je pitanje koje većinu kandidata najviše plaši. Trudite se da govorite o profesionalnim osobinama, a ne o ličnim kvalitetima.

8. Koje su tri pozitivne karakteristike koje bi vaše bivše kolege istakle kod vas?
Iskoristite pohvale vašeg rada i uspešnosti. Citirajte kolege i šefa, ovo je vaša prilika da se hvalite, ali kroz tuđe reči.

9. Koliku početnu platu očekujete?
Preporučljivo je da se držite okvirnog, a ne tačno definisanog iznosa. Dakle, uvek možete dati odgovor kao raspon između dve sume.

10. Da li ste ikada bili u sukobu sa nadređenim zbog neke odluke?
Prepričajte neku situaciju i formulišite je tako da se vidi da ste iz nje nešto naučili.

intervju u toku

Ovo su neka od najčešćih pitanja koja vam poslodavac može postaviti, i sugestije kako da se za njih pripremite i šta da odgovorite. Pored ovih, evo spiska još nekih vrlo čestih pitanja:

 1. Šta zaista želite da radite u životu?
 2. Zašto ste izabrali ovu oblast?
 3. Koji su vaši kvaliteti? Slabosti?
 4. Šta mislite – koje kvalifikacije će vas učiniti uspešnim na ovom poslu?
 5. Kako određujete i ocenjujete uspeh?
 6. Koje kvalitete treba da poseduje uspešan zaposleni?
 7. Šta očekujete od svog pretpostavljenog?
 8. Koja dva ili tri postignuća su vam pričinila najviše zadovoljstva?
 9. U kakvom radnom okruženju se osećate najprijatnije?
 10. Kako podnosite rad pod pritiskom?
 11. Na osnovu kojih kriterijuma procenjujete kompaniju za koju želite da radite?
 12. Imate li želje po pitanju (geografskog) mesta gde želite da radite? Zašto?
 13. Šta mislite o premeštaju u drugi grad?
 14. Koje odluke donosite lako? A koje teško?
 15. Šta mislite kako bi vas opisali ljudi iz vašeg okruženja?
 16. Šta mislite – šta ovaj posao obuhvata?
 17. Šta biste prvo uradili na poslu kada biste počeli da radite?
 18. Ako vas zaposlimo, koliko će vam vremena trebati da postanete produktivni?
 19. Imate li vi neko pitanje koje želite nama da postavite?
 20. Kako biste opisali vaš idealni posao?
 21. Svi mi imamo oblasti u kojima moramo da se usavršavamo. Šta mislite – koje oblasti vi treba da usavršite da biste unapredili sopstveni učinak?
 22. Da li mislite da ste vi kvalifikovaniji od ostalih kadidata koje sam intervjuisao/la i zašto?
 23. Kako reagujete kada vam neko nešto naredi?
 24. Da li imate pouzdan prevoz do posla?
 25. Da li ste (kreativni, fleksibilni, samoinicijativni, organizovani, i sl)? Navedite mi neki primer.
 26. Šta mislite koje lične karakteristike su neophodne za uspeh u ovoj oblasti?
 27. Ova radna oblast se stalno menja. Kako ste se ranije prilagođavali promenama?
 28. Šta ste vi učinili za vaš profesionalni razvoj u poslednjih nekoliko godina?
 29. Šta činite da ostanete u toku sa promenama i dostignućima u svojoj profesiji?
 30. Ova pozicija zahteva odgovornu, pouzdanu osobu, na koju se može osloniti. Kako ćete pokazati da vi posedujete sve ove kvalitete?
 31. Kako planirate i organizujete glavne projekte?
 32. Koje su najvažnije nagrade koje očekujete u karijeri?
 33. Šta je važnije za vas: tip posla kojim se bavite ili novac koji dobijate za taj posao?
 34. Šta vas najviše motiviše da uložite veliki napor?
 35. Šta ste naučili iz vaših prethodnih grešaka?
 36. Kako sarađujete sa ostalima?
 37. Šta volite da radite u slobodno vreme? Imate li neki hobi?
 38. Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?
 39. Da li smatrate da ste više lider ili timski igrač?
 40. Šta mislite sa kojim tipom ljudi je lako/teško raditi?
 41. Koju knjigu ste poslednju pročitali? Pre koliko vremena je to bilo?
 42. Koliko inicijative preduzimate?
 43. Kakvu ulogu igra porodica u vašem životu?
 44. Opišite vaše najbolje prijatelje.
 45. Koliko vam je teško da budete tolerantni prema ljudima iz druge sredine ili drugih interesovanja?
 46. Interesuje me kako upravljate svojim vremenom. Opišite mi sistem koji koristite da organizujete vreme i odredite prioritete.
 47. Šta vas čini jedinstvenim?
 48. Opišite svoju ličnost.
 49. Opišite mi situaciju kada ste morali da koristite aktivno slušanje i komunikacione veštine u rešavanju problemske situacije.
 50. Navedite mi primer kada je trebalo da koristite veštine za skupljanje podataka u rešavanju problema, a potom mi recite kako ste analizirali podatke da biste došli do rešenja.
 51. Opišite mi situaciju u kojoj ste imali pozitivan uticaj na aktivnost drugih.
 52. Navedite mi primer kada ste morali da postupite van opisa vaših dužnosti da biste uspešno završili posao.