Bilo da smo u školi, na fakultetu, na poslu ili se spremamo za sportsko takmičenje, od nas se očekuje da neke zadatke radimo timski. Svi smo mi različiti i imamo drugačiji odnos prema radu, na različite načine težimo ostvarenju ciljeva, tako da imamo i različite uloge u timu. Jedni više vole da vode tim, drugi da stvaraju ideje, treći streme ka praktičnim rešenjima…

Ako ne znate koju vi ulogu u timu imate, evo liste uloga, sigurno ćete se sami prepoznati:

Children watching monsoon cloud formation

1. Vođa –

lider ili koordinator, osoba koja organizuje tim, određuje aktivnosti tima, dodeljuje dužnosti. Sigurno ste tokom školovanja u svojoj grupi imali bar jednog vođu, osobu koja voli da bude glavna, da predvodi sve aktivnosti i da određuje ko će šta da radi. U poslovnom svetu, vođa je osoba koja ima dobru komunikaciju sa svojim timom, ima samopouzdanja, voli da bude dominantna i ume da iskoristi sve potencijale svog tima.

2. Kreativac –

originalni mislilac, osoba koja smišlja nove ideje koje ponekad pokušava da nametne timu, maštovita je, mada može biti promenljivog raspoloženja. To su one osobe koje imaju sjajne ideje, ali ako im uputite neki sugestiju i kritiku, mogu da se naljute. Nekad su sklone tome da svoje ciljeve stave ispred ciljeva tima kako bi svoje ideje ostvarili.

3. Istraživač –

voli da istražuje, stiče nova znanja i prikuplja sve informacije. Radoznao je i veseo, voli da upoznaje nove ljude, dobar je pregovarač. Ovu osobu ćete prepoznati po tome što sa svim članovima u timu ima dobru komunikaciju. Iako nije naročito kreativna, ume da unapredi i razvije tuđe ideje.

4. Timski igrač –

uvek podržava tim i održava timski duh, za njega je tim na prvom mestu. Podstiče timsku saradnju, pomaže članovima tima i ima razvijene socijalne veštine. Prepoznaćete ga po tome što ume da sasluša, ima dobru moć zapažanja i on je najpopularniji član tima. Mana mu je to što je sklon uticaju drugih članova i što je nesiguran kada donosi odluke.

5. Praktičar –

sprovodi ideje u delo, drži se ciljeva i prioriteta, ima izražen osećaj samokontrole i discipline. Ako ste nekada u timu imali osobu koja ne voli da odstupa od pravila, drži se postojećih principa i ne prihvata lako promene i nove ideje, znajte da imate posla s praktičarem.

6. Finišer –

odgovoran, pouzdan, dovodi posao do cilja. Verovatno ste nekada radili s finišerom – prepoznaćete ga po tome što poštuje rokove, vrši pritisak na druge članove tima kako bi se posao priveo kraju i creativezavršio na vreme. Nekada su preveliki perfekcionisti i nemaju poverenja u druge.

7. Modelator –

komunikativan, uvek kaže šta misli, ne voli da gubi vreme. Ima mnogo energije i veliku želju za postignućem. Može da budu agresivan i da provocira druge. Nekad mu je jezik brži od pameti, nestrpljiv je i ne obraćaju pažnju na osećanja drugih.

8. Nadglednik –

procenjivač, razmatra sve mogućnosti i dobro ih procenjuje s različitih gledišta. Vodi se logikom, dobar je u izvođenju zaključaka i donošenju odluka. Kako je sklon analitičnosti i dobrom promišljanju, retko se desi da pogreši. Iako ima svoje prednosti, drugi ga opažaju kao dosadnog i kritički nastrojenog člana tima.

9. Specijalista –

u poslovnom svetu ova osoba je samostalna, predana poslu i istrajna u radu, učestvuje u donošenju važnih odluka. Nema velikog interesovanja za druge ljude, ne druži se sa timom. Malo ljudi u kompaniji mogu da budu specijalisti.

Poznajući karakteristike timskih uloga, možemo prepoznati uloge koje nam nedostaju u timu,  da li nekih uloga ima previše, a nekih manje. Tako možemo iskoristiti prednosti određene uloge i nositi se s njenim slabostima. Kao pojedinci, poznajući vlastitu ulogu u timu, možemo i individualno razvijati svoje prednosti i upravljati svojim slabostima, te na taj način povećavati svoj doprinos timu.

Tekst preuzet sa sajta: http://www.razvoj-karijere.com/