curriculum vitae or resumeU vremenima kada se poslovni svet ubrzano menja, veoma je važno da očuvamo svoju profesionalnu konkurentnost i osiguramo sebi prednost u odnosu na ostale kandidate koji apliciraju za isti posao kao i mi. Zbog toga je važno imati profesionalnu radnu biografiju, koja će vas predstaviti kao ozbiljnu i odgovornu osobu i, što je najvažnije, diferencirati u odnosu na ostale kandidate. Najčešće pitanje koje postavljamo jeste: kako napisati konkurentnu radnu biografiju?

Najčešći naziv za radnu biografiju je CV, skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae: Curriculum – pregled i Vitae – život. Osnovni cilj CV-ja je lična prezentacija. Curriculum Vitae (CV ili rezime) predstavlja vašu radnu biografiju.

Osnovna namena CV-ja je upoznavanje poslodavca sa kandidatom, njegovim radnim iskustvom, veštinama i obrazovanjem. Upravo je zato CV jedna od najvažnijih stavki kod konkurisanja na bilo koje radno mesto. Glavna uloga biografije jeste da jasno, brzo i efikasno posreduje između kompetencija, znanja i radnog iskustva kandidata, s jedne strane, i ponude poslodavca, sa druge strane.

Poslodavac kome je stalo do toga da zaposli kvaltetne ljude pročitaće vaš CV nekoliko puta, a zatim će na razgovoru za posao tražiti od vas da ga ubedite da je sve baš tako kako piše u CV-ju. CV je prvi utisak koji ostavljate na poslodavca, tako da – što bolje i sadržajnije napišete svoj CV, to će vaš intervju biti lakši.

Čitajući vaš CV, poslodavac će, pored sticanja informacija o vašim kvalifikacijama, iskustvu i sposobnostima, biti u stanju da oceni vaše buduće planove i ambicije. Poslodavac će takođe proceniti na koji način se uklapate u radnu atmosferu kompanije.

handwritingRadna biografija – CV predstavlja prvi kontakt između vas i potencijalnog poslodavca. Poslodavac na osnovu vašeg CV-ja stiče prvi utisak o vama i zbog toga jedino besprekoran CV može adekvatno promovisati vaše naporno sticano znanje i iskustvo. Imajući u vidu važnost CV-ja, preporučljivo je da sastavljanju pristupite ozbiljno.

CV je dokument u kome su izlistani svi vaši uspesi, dostignuća, ambicije, jednom rečju – kvaliteti. Ukoliko se ne potrudite da naglasite svoje kvalitete, onaj ko čita vaš CV ih sigurno neće sam tražiti između redova. Dobar CV je pola puta do intervjua i daljih pregovora. CV je vaša reklama!

Postoje bar tri razloga zašto je važno imati dobro pripremljen CV:

  • dobar CV je pola puta do razgovora i daljih pregovora,
  • CV je ogledalo vaše ličnosti,
  • kvalitetan CV će vas izdvojiti od drugih.

Ne zaboravite da je vrlo važno da vam CV bude pregledan i čitak. Prilikom prvog pogleda na CV poslodavcu mora biti jasno gde se šta nalazi.

Dobro je imati spremnu radnu biografiju. Ne preporučuje se da je pišete dan uoči konkurisanja za posao, jer možete doći u situaciju da neke informacije zaboravite, da ste na brzinu naveli neke stvari, ne tražeći povratnu informaciju od nekog iz vašeg okruženja. Sve to može da utiče na kvalitet vašeg CV-ja.

Dakle, ukoliko je nemate, kreirajte radnu biografiju danas! S vremena na vreme je ažurirajte. Jednom napisan CV nije trajan. S vremenom, podaci u vašem CV-ju zastarevaju, pa je potrebno da ga ažurirate novim podacima, shodno promenama, i prilagođavate oglašenoj radnoj poziciji.

Teks preuzet sa sajta: www.razvoj-karijere.com.