Triglav Savetovanje

Društvo Triglav Savetovanje društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Beograd koje je deo Grupe Triglav osnovano je krajem 2015. godine. Vizija društva je učvrstiti svoj položaj sa dobrim sistemom rada, vrhunskim prodajnim timom, kvalitetnim i okolini prilagodjenim uslugama. Obavljamo delatnost zastupanja u osiguranju i finansijskog savetovanja u okviru Grupe Triglav. Društvo trenutno zapošljava oko 20 zaposlenih i ukoliko želite da gradite svoju budućnost sa nama budite slobodni da nas kontaktirate. Ubedjeni smo da u našem društvu postoji budućnost i za vas, budućnost sa osmehom.

Web site: www.triglav.rs