Savremena gimnazija

SG_velika

Savremena gimnazija je internacionalna gimnazija koja radi po programu Odeljenja za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu, kao i Nacionalnog plana i programa Republike Srbije. U Savremenoj gimnaziji nastava je bilingvalna, odnosno učenici mogu da biraju na kom jeziku žele da prate nastavu: srpskom, engleskom ili na oba.

Nalazi se u modernoj zgradi u centru Beograda, koja je opremljena najsavremenijim nastavnim sredstvima i najmodernijim tehnologijama. Savremena gimnazija je savremena u svakom smislu – objedinjuje moderno okruženje, napredan plan i program, interaktivno učenje, nastavu na srpskom i engleskom, svetski priznate Kembridž diplome, interdisciplinarnost i kreativnost, partnerski odnos sa roditeljima, bogate vannastavne aktivnosti i poseban pristup potrebama svakog učenika.

U modernom svetu koji se neprestano menja neophodno je držati korak sa vremenom i stalno usvajati nova znanja. Upravo zbog toga smo i odlučili da napravimo najbolji spoj svetskih metodičkih trendova, informacionih tehnologija i nastavnog programa.

Ono što ovu školu čini drugačijom nije samo savremen pristup radu već i profesori modernih shvatanja, koji kroz mentorski rad učenicima razvijaju unutrašnju motivaciju i potrebu da se kroz nova saznanja usavršavaju.

Koncipirana kao mesto na kome učenici na kreativan i moderan način saznaju svet oko sebe, Savremena gimnazija predstavlja veoma inspirativnu sredinu za ambiciozne mlade, koji teže postizanju visokih akademskih ciljeva.

Web: www.savremena-gimnazija.edu.rs
E-mail: office@savremena-gimnazija.edu.rs
Telefon: +381 11 7856 120
Adresa: Šumatovačka 45, Vračar,
Beograd, Srbija

Fb-logo Savremena gimnazija