ProCredit Bank

ProCredit-Bank-logoProCredit banka je razvojno orijentisana komercijalna banka koja pruža kompletnu uslugu najvišeg kvaliteta, malim i srednjim preduzećima i stanovništvu zainteresovanom za štednju. U našem poslovanju pridržavamo se  osnovnih principa: negujemo transparentnu  komunikaciju sa klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, nastojimo da svedemo na minimum naš uticaj na životnu sredinu i pružamo usluge zasnovane kako na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob, tako i na temeljnoj finansijskoj analizi.

Raditi kod nas znači raditi sa klijentima. ProCredit Banka nije za svakog. Ona je za osobe od akcije, uspešne, odlučne „borce“ koji prihvataju naše vrednosti i kodeks ponašanja. Ne smatramo da naši zaposleni treba da se uklapaju u jedan standardni profil. Naprotiv, pozdravljamo različitost u profesiji, iskustvu i ličnim osobinama.

Website: www.procreditbank.rs