MediGroup

O privatnom zdravstvenom sistemu MediGroup:

Privatni zdravstveni sistem MediGroup nastao je 2013. godine objedinjavanjem najuglednijih i najstarijih privatnih zdravstvenih ustanova u zemlji. Sistem čini osam domova zdravlja sa Opštom bolnicom MediGroup i tri specijalne ustanove – Specijalna bolnica sa porodilištem „Jevremova”, oftalmološka „Miloš klinika” koja je ujedno i Centar refraktivne hururgije, jedini u regionu i specijalna bolnica za dermatovenerologiju „Ioanna“.

MediGroup raspolaže kadrom od preko 800 stalno zaposlenih, više od 800 konsultanata iz zemlje i inostranstva i pokriva više od 40 medicinskih oblasti u okviru svojih Domova zdravlja, Opšte bolnice i specijalnih bolnica za ginekologiju sa porodilištem, oftalmologiju i dermatovenerologiju.

Zahvaljujući stručnom i posvećenom timu, MediGroup predstavlja jedini sveobuhvatni privatni zdravstveni sistem u regionu, ujedno i najveći po broju pacijenata, procedura i lokacija.

Website: www.medigroup.rs