Master.rs

Sajtovi koji čine deo Studentske informativne mreže Nemestic: master.rs, diplomske.com i studenti.rs predstavljaju usko tematizovane i specijalizovane kataloge najvišeg obrazovanja osnovnih studija, specijalističkih, strukovnih, master, MBA, postdiplomskih studija fakulteta i visoko obrazovnih institucija kao i edukativnih kurseva i škola jezika u zemlji, regionu i Evropi.
Sa rastućom publikom, mi pružamo informacije u vezi sa međunarodnim fakultetima i njihovim programima, kao i informacije u vezi sa stipendijama, vestima i člancima koji se bave različitim karijerama iz prve ruke.
Naši sajtovi, koji su posvećeni studentima, nude prevod akademskih programa na lokalni jezik, t.j. uz prevod svih studijskih programa naših partnerskih fakulteta mi takođe objavljujemo članke, koje pišu profesionalni novinari, a koji se bave iskustvima iz kampusa u inostranstvu.


 

master-250x802

Sajt master.rs je tematski sajt koji nudi oko 19.000 studijskih programa. Ovde se omogućava studentima da pristupe informacijama u vezi sa programima master, magistarskih, doktorskih, specijalističkih strukovnih i akademskih studija i uopšte višeg obrazovanja u regionu i inostranstvu. Osnovan je zahvaljujući saradnji Nemestic studija i Internacionalnog foruma za informisanje o postdiplomskim studijama (IFPI).

Web: master.rs
Mail: studio@nemestic.com