ITS

ITS je prva akreditovana privatna visokoškolska ustanova u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji.

Nudi vrhunske uslove studiranja, najsavremeniju opremu, stručni kadar, praktičnu primenu stečenog znanja, najtraženija zanimanja današnjice, internacionalno priznate sertifikate i rad u struci još u toku studiranja. A sve to uz akreditovanu diplomu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Možete izabrati pohađanje jednog od 4 studijska programa:

ITS konstantno prati promene u razvoju računarskih nauka, usklađujući tako svoj plan i program sa svetskim standardima.

Od osnivanja škole, 2006. godine do danas čak 92,86% diplomaca je napravilo uspeh u svojoj karijeri, od čega je:

  • 85.44% zaposleno (u struci),
  • 7.42% nastavilo školovanje.

Diploma strukovnog inženjera informacionih tehnologija, koju dobijaju studenti po završetku školovanja, kotira ih među buduće najtraženije stručnjake u oblasti informacionih tehnologija, u projektovanju, izradi i implementaciji softvera, obradi digitalne slike, videa, tehnici ilustrovanja, animaciji, elektonskom poslovanju, itd.

Konstantno prateći promene u razvoju računarskih nauka, profesori na ITS-u usklađuju nastavni plan i program sa najvišim svetskim standardima i najnovijim dostignućima u sferi informacionih tehnologija. Rade po naprednom programu, koji studente uči IT veštinama pomoću softverskih rešenja poslednje tehnologije.

Škola ima uspešnu saradnju sa autoritetima u privredi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, i ima mogucnost uticaja na rešenja u informacionim tehnologijama na globalnom nivou. Neki od partnera ITS-a su: Apple, HP, Acer, Toshiba, EMC, Oracle, Microsoft, Fujitsu-Siemens, i još mnogo drugih kompanija u zemlji, regionu, i šire.

ITS duboko veruje da je kvalitetno obrazovanje put u bolji život naših savremenika i generacija koje dolaze.

Web: www.its.edu.rs
Mail: office@its.edu.rs
Telefon: +381 11 20 96 777
studentska.sluzba@its.edu.rs.

Fb-logo ITS Visoka škola za informacione tehnologije

Nastava se odvija na dve lokacije:

  • ComTrade Technology Center, Savski nasip 7, 11070 Novi Beograd
  • Cara Dušana 34, 11080 Zemun