Internet ogledalo

Internet ogledalo logo

Internet ogledalo je najreferentniji domaći časopis posvećen primeni savremenih IT rešenja u poslovanju. Na domaćem i regionalnom tržištu, punih 16 godina, zauzima istaknuto mesto u IT medijskom prostoru baveći se ključnim promenama u IT industriji kao i transferom znanja ka svojim čitaocima.

Do kraja 2008. godine časopis je izlazio u štampanom izdanju.

Prateći svetske izdavačke trendove i shvatajući da novo digitalno doba sa sobom donosi i nove načine u ponašanju čitalaca, usvajanju informacija i znanja, redakcija Internet ogledala je odlučila da virtuelizuje sva svoja izdanja i nastavi sa njihovim objavljivanjem u digitalnom formatu koristeći za to savremena tehnološka rešenja – Cloud Computing i model “softver kao uslugu” (SaaS). Na taj način je postignuta globalna vidljivost časopisa i višestruko je povećan broj čitalaca koji ga prate.

Website: http://www.ogledalo.rs/

Fb-logo Internet ogledalo

Twitter-Logo  iomagazin