GRAWE osiguranje a.d.o.

GRAWE osiguranje a.d.o. deo je velikog osiguravajućeg koncerna GRAzer WEchselseitige Versicherung AG koji se svrstava među najveće austrijske osiguravajuće kompanije, sa godišnjem prilivom premija koji premašuje 780 miliona evra i brojem ugovora o osiguranju koji iznosi više od 4 miliona. GRAWE razvija proizvode osiguranja koji odgovaraju individualnim zahtevima građana, sa prilagodljivim premijama osiguranja i vrstama uključenih rizika. Poslovna politika Društva podrazumeva kontinuirano podizanje kvaliteta usluga i širenje ponude proizvoda, uz brigu o socijalnim aspektima društva i potrebama tržišta.