Galenika otvorene radne pozicije

Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova

Više od 70 godina smo u službi zdravlja sa preparatima i lekovima koje najčešće život znače.  Naša kompanija posluje više od polovine jednog veka sa uspehom, a na zadovoljstvo potrošača naših proizvoda, poslovnih prijatelja sa kojima sarađujemo i koji nas s poverenjem i ponosom preporučuju u svakoj prilici i onih koji su svojim zalaganjem, ličnom kreativnošću i razumevanjem Galeniku učinili poznatom i van granica naše zemlje.

Vizija kompanije je vrlo jednostavna, želimo da unapredimo zdravlje i kvalitet života ljudi. Naša misija je da budemo lider u industriji na svim reprezentativnim tržištima, razvijajući najbolja rešenja, pružajući punu podršku našim partnerima, kreirajući zadovoljstvo, inspirišući druge.

Galenika u svom asortimanu ima preko 250 proizvoda, naši proizvodi su brendovi kojima se veruje. Konstantnim radom na odabiru i osavremenjivanju asortimana, saradnjom sa licencnim partnerima, kao i sa stručnom javnošću, Galenika je uspela da stvori mnoge brendove kao što su: Bevipleks, Oligovit, Bensedin, Prilazid, Paracetamol, Jekoderm, Pantenol, Longacef, Diklofen….

Svesni činjenice koliki je značaj upravljanja ljudskim resursima u ostvarenju naših ciljeva, orijentisani smo na stalno ulaganje u razvoj naših zaposlenih. Kadrovska struktura i raznovrsnost obrazovnih profila, stručnjaka različitih kompetencija, doprinosi uspehu poslovanja i predstavlja našu najveću vrednost.  Galenika danas ima jasno definisan tok razvoja i ostvarene impresivne rezultate koji se, osim u dobijenim nagradama, vide i u pokazateljima poslovanja.

U narednim godinama očekuje nas velika tržišna ekspanzija, zahvaljujući kontinuiranim investicijama u strukturu i istraživanje, kao i širenju proizvodnih linija i asortimana. Nastavljamo tradiciju dugu 74 godine, sa jasnom vizijom da Galenika uvek bude na mestu koje joj pripada – na VRHU.

Ovom prilikom prosledili su nam konkurs za pozicije:

MAGACIONER

 • Utovarivanje i istovarivanje gotove robe ručno ili pomoću ručnog viljuškara;
 • Razvrstavanje gotove robe i grupisanje za otpremu prema kupcu;
 • Uvijanje paleta gotove robe za otpremu streč folijom;
 • Održavanje higijene u celom magacinskom prostoru, na rampama i prostoru oko rampi;
 • Obavlja i ostale nepomenute poslove za potrebe sektora logistike, a po nalogu
  neposrednog Smenski rad.

Uslovi:

 • srednja škola bilo kog usmerenja (3. ili 4. nivo kvalifikacije)
 • dozvola za upravljanje kranom / viljuškarom – poželjno
 • sposobnost za rad na visini

RUČNI PAKER

 

 • Proverava identitet pakovnog materijala;
 • Proverava poluproizvod pripremljen za pakovanje po serijskom broju i roku važnosti i upoređuje sa pripremljenom ambalažom;
 • Obavlja ručno štampanje etiketa i složivih kutija, obavlja ručno pakovanje ampula, bočica i boca u pojedinačne složive kutije i označava ih kontrolnim – identifikacionim brojem, prema usvojenim procedurama za rad;
 • Prihvata blistere na kraju linije za pakovanje;
 • Mašinski uložene ampule u blistere ulaže u složive kutije zajedno sa uputstvom;
 • Ulaže pojedinačna pakovanja u zbirna pakovanja, zatvara ih, označava ih serijskim
  brojem i brojem složivih kutija u zbirnom pakovanju i odlaže zatvorenu zbirnu kutiju na paletu;
 • Ručno izrađuje slog za odgovarajuću seriju i rok važnosti;
 • Ručno signira etikete i složive kutije;
 • Prema potrebi obavlja i ručno etiketiranje bočica/boca;
 • Neprekidno vrši vizuelnu kontrolu ispravnosti pakovnog materijala/upakovanog
  proizvoda, ispravnosti serijskog broja i roka važnosti;
 • Uočava i prijavljuje eventualne greške kontroloru pakovanja;
 • Izdvaja neodgovarajući pakovni materijal/poluproizvod i prijavljuje kontroloru pakovanja;
 • Uklanja pakovni materijal na kraju rada i prijavljuje količinu odštampanog pakovnog materijala/spakovanu količinu proizvoda kontroloru pakovanja;
 • Održava higijenu radnog mesta;
 • Smenski rad.

OPERATER SEKUNDARNOG PAKOVANjA

 •  Održavanje čistoće radnog mesta (prostora) i opreme, kontrolisanje odsustva materijala i dokumenata od prethodnog proizvoda/serije proizvoda;
 • Preuzimanje iz tampon prostora sa međuskladištem potreban sekundarni pakovni materijal u količini prema nalogu za seriju na način propisan procedurom i šaržnom dokumentacijom sekundarnog pakovanja, vizuelno kontrolisanje identiteta i ispravnost sekundarnog pakovnog materijala i uočene greške prijavljuje tehničaru sekundarnog pakovanja ili rukovodiocu smene sekundarnog pakovanja;
 • Podešavanje i rukovanje opremom za sekundarno pakovanje prema proceduri, mašinsko pakovanje blistera i uputstva u složivu kutiju, mašinsko formiranje zbirnih i transportnih paketa, kontrolisanje u toku rada ispravnost i kvalitet pakovanja, ispravnost i čitljivost serijskog broja i roka upotrebe na složivoj kutiji, bočici i pojedinačnom kartonskom pakovanju, popunjenost blistera, broj blistera i prisustvo uputstva u pojedinačnom pakovanju, ispravnost zbirnog pakovanja, ispravnost transportnog pakovanja;
 • Ručno pakovanje napunjenih i obeleženih bočica i uputstva u složive kutije, blistere i uputstva u složive kutije, jedinična pakovanja u zbirna pakovanja, zbirna pakovanja u transportna pakovanja;
 • Otklanjanje zastoja na opremi prema listi dijagnoza koje su u njegovom domenu, prijavljivanje, prijavljuje nepravilnost u radu opreme ili kvar na opremi tehničaru sekundarnog pakovanja ili rukovodiocu smene sekundarnog pakovanja;
 • Apliciranje kontrolnih markica (apliciranje/mašinsko i ručno, kao i prilaganje oštećenih kontrolnih markica na odgovarajućem prilogu) prema definisanoj proceduri;
 • Prijavljivanje tehničaru sekundarnog pakovanja na kraju smene količinu ispravno upakovanog proizvoda, broj oštećenih jedinica proizvoda (rastur) i količinu odbačenog pakovnog materijala tokom rada (rastur) i evidentira te podatke u šaržnu dokumentaciju sekundarnog pakovanja;
 • Čišćenje, dezinfikovanje opreme u skladu sa pisanim procedurama;
 • Smenski rad.

Uslovi:

 • završena srednja Farmaceutska, Hemijska, Medicinska, Mašinska škola
 • rad na računaru

SARADNIK PROMOTER

 • Redovno planira i u skladu sa odobrenim planovima od strane rukovodioca vrši redovne posete apotekama;
 • Pruža potrebne informacije kupcu vezane za proizvod ili uslugu;
 • Deli promotivni materijal u apotekama;
 • Redovno izveštava nadređene o svojim aktivnostima, kao i aktivnostima konkurencije;
 • Kontinuirano se stručno usavršava, prati postojeće proizvode Galenike u promociji, informiše se i upoznaje sa novim proizvodima, kao i proizvodima i aktivnostima konkurencije;

Uslovi:

 • Visoka medicinska, farmaceutska ili druge visoke škole sa dodatnom obukom i svi fakulteti sa dodatnom obukom
 • Rad na računaru,
 • Poznavanje engleskog jezika,
 • Vozačka dozvola – aktivan vozač.