G4S

11683_Receptionist

G4S u svetu čini tim od oko 600 000 zaposlenih, a u Srbiji taj broj dostiže  4 000 zaposlenih, koji imaju zajednički cilj – da klijentima pruže najbolju uslugu obezbedjenja. Zajedničkim trudom, u često zahtevnim uslovima, uspevamo da zadržimo poziciju svetskog lidera u industriji obezbeđenja. Mi zapošljavamo najkvalitetnije ljude i svaki pojedinac, kao deo tima, pojedinačno je zaslužan za pozitivnu sliku koju smo stvorili i stvaramo u očima naših klijenata. Mi u G4S-u  verujemo da samo uz motivisane zaposlene možemo postići najbolje rezultate.

Postoji mnogo različitih metoda motivacije zaposlenih. Naša praksa je da se odnosimo prema svojim zaposlenima sa poštovanjem, tako što:

  • Štitimo njihove osnovne potrebe
  • Uvažavamo ih kao ličnosti
  • Pomažemo im da postanu deo tima
  • Ulažemo u razvijanje njihovih veština i potencijala

Verujemo da je  učenje i usavršavanje zajednička obaveza kako kompanije, tako i pojedinca. Kompanija stvara pozitivnu sredinu u kojoj se učenje i usavršavanje podstiče i ohrabruje, a sam se pojedinac svojom motivacijom razvija, usavršava i napreduje. Stvarajući najkvalitetnije i najbolje ljude, mi ujedno unapređujemo i kvalitet naših usluga – kao pojedinci, kao tim i kao kompanija.

Website: www.g4s.com