Diplomske.com

Sajtovi koji čine deo Studentske informativne mreže Nemestic: master.rs, diplomske.com i studenti.rs predstavljaju usko tematizovane i specijalizovane kataloge najvišeg obrazovanja osnovnih studija, specijalističkih, strukovnih, master, MBA, postdiplomskih studija fakulteta i visoko obrazovnih institucija kao i edukativnih kurseva i škola jezika u zemlji, regionu i Evropi.
Sa rastućom publikom, mi pružamo informacije u vezi sa međunarodnim fakultetima i njihovim programima, kao i informacije u vezi sa stipendijama, vestima i člancima koji se bave različitim karijerama iz prve ruke.
Naši sajtovi, koji su posvećeni studentima, nude prevod akademskih programa na lokalni jezik, t.j. uz prevod svih studijskih programa naših partnerskih fakulteta mi takođe objavljujemo članke, koje pišu profesionalni novinari, a koji se bave iskustvima iz kampusa u inostranstvu.


diplomske-250x80

Sajt diplomske.com nudi mogućnost da birate programe osnovnih akademskih i strukovnih studija, u regionu i u inostrastvu, kao i raznovrsne edukativne i poslovne kurseve. Pretraživanje je lako i jednostavno za korišćenje.
Sistematizacija ovih programa je napravljena tako da se budući studenti lako snađu prilikom odabira i donošenja odluke u vezi sa pravcem njihovog daljeg školovanja. Na sajtu se takođe nalaze informacije u vezi sa trenutnim potrebama tržišta po pitanju nečijeg profesionalnog razvoja.

Web: diplomske.com
Mail: studio@nemestic.com