DDOR

DDOR osiguranje – srpska kompanija osnažena poslovnom snagom i iskustvom UNIPOL GRUPE čiji je deo, inače lidera osiguranja u Evropi, i koja uslužuje više od 15 miliona klijenata.

Sa premijom od 11 milijardi dinara, DDOR osiguranje uslužuje preko jake i razgranate prodajne mreže (preko 100 internih i 700 eksternih prodajnih mesta), više od pola miliona klijenata, sa jasnim i odgovornim stavom prema lokalnoj, ali i široj zajednici. Edukacija, bezbednost, briga o deci i mladima, podrška zdravstvu, obrazovanju, sportu i kulturi, ekološkim projektima, naš je način da podstaknemo i unapredimo društvo.

Usluge stalno poboljšavamo i inoviramo, doprinoseći kvalitetu života naših klijenata jer nudimo rešenja za njihovu zaštitu i podržavamo ih u realizaciji projekata u svakodnevnom životu.

Naši klijenti su uvek u fokusu, a mi se kao kompanija trudimo da naše poslovno upravljanje bude efikasno, profitabilno i održivo.

Website: www.ddor.rs