DDOR Novi Sad

HR Slika

DDOR Novi Sad“ a.d.o. na domicilnom tržištu posluje skoro 70 godina i jedan je od lidera u oblasti osiguranja u Srbiji. Trenutno posluje kao deo grupacije „Gruppo Assicurativo Unipol“ koja ostvaruje promet od oko 18 milijardi evra, i koja je najveći osiguravač u oblasti neživotnih osiguranja u Italiji, i jedna od deset najvećih grupa u Evropi, sa oko 13,5 miliona klijenata.
U Srbiji, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. se ponosi time što pruža usluge klijentima čiji broj prelazi 500.000. Dostupni smo našim klijentima u čitavoj Srbiji preko jedne od najrazgranatijih mreža koja se sastoji od 23 filijale, 16 ekspozitura, 23 lokalne kancelarije i 23 poslovna mesta.
Kompanija sledi najsavremenije međunarodne norme u upravljanju kvalitetom.
Kroz širok spektar proizvoda, pružamo našim klijentima osećaj sigurnosti koji se zasniva na dugoročnom poverenju. Bitna nam je dobit naših akcionara, dobrobit naših zaposlenih, kao i zajednice u kojoj delujemo.
Naši prioriteti su:

  • da osiguranicima obezbedimo punu sigurnost za preuzete rizike, kao i da neprestano razvijamo i osavremenjujemo oblike pokrića.
  • da zaposlenima obezbedimo ekonomsku sigurnost, ali i permanentnu edukaciju i poslovno i lično unapređenje
  • da akcionarima obezbedimo sigurnost njihovog kapitala
  • da aktivno učestvujemo u unapređenju lokalne sredine, kroz ulaganje u zajednicu i unapređenje sopstvene kulture brige o okruženju.

“DDOR Novi Sad” a.d.o. planira da aktivno učestvuje u razvoju životnog osiguranja, da povećava obim osiguranja naročito kod fizičkih lica i malih i srednjih preduzeća, da razvija nove vrste osiguranja, i da u poslovanje aktivno uvodi nove tehnologije i najsavremenije informacione sisteme.

Web site: www.ddor.rs