Allied Testing Serbia

Allied Testing Serbia, kompanija osnovana u SAD 2000. godine, je vodeća specijalizovana firma sa fokusom na tržište kapitala, trgovinsku i finansijsku industriju.